סדנא לתכנון מבנים פניאומטיים בפאריס

בשנת 2011 זכיתי להשתתף ביחד עם 7 סטודנטים נוספים מהבי"ס לאדריכלות באונ' ת"א (+אדר' אהד יחיאלי) בפסטיבל\סדנא בלאסטוק. בלאסטוק הוא פסטיבל שמתקיים מדי שנה.


מטרת הסדנא: חשיבה ויצירה של עיר זמנית.

במתכונתו הנוכחית עסקה הסדנא במבנים פניאומטיים (מבנה הנוצר על ידי ניפוח יריעות סגורות – נקרא גם "מבנה קל"). בלאסטוק מנסה ליצור עיר אוטופית, ניסון קבוצתי ששואף לייצר מיקרו-אורבניזם בטבע, ע"י שימוש באמצעים קונבנציונליים של העיר המודרנית". ערבוב של בעיות של אדריכלות "מידית" וזמנית, דינמיקה קבוצתית ודיאלוג עירוני- בלאסטוק מנסה לחנך אדריכלים צעירים (סטודנטים) לנושאים עכשוויים ובוערים.

אקולוגיה:

הסדנא מספקת קרקע פוריה לפיתוח כלים ותהליכים אקולוגים. הצוות הלוגיסטי והניהולי מבסס את פעילותו על אותן דרישות- המצאת שיטות פעולה אחראיות לטיפול בזבל והיעזרות בתעשייה המקומית. מערכות המפותחות ע"י המארגנים הופכות את ה"עיר" ליעילה יותר מבחינת ניצול וחתימת אנרגיה. הפחתת השפעת הסדנא על הסביבה בה הוא מתקיים במהלכו ולאחריו. פסולת ממוינת וממוחזרת עבור תהליך הבניה. האוכל בסדנא מגיע מחברות ממשלתיות כדי להפחית את התחבורה לאזור וממנו במהלכו. הדבר מעודד תעשייה מקומית. במהדורה זו הושם דגש על הרחבת הקשרים הבינ"ל והשותפות החינוכית עם בתי"ס מסביב לעולם. יעד נוסף היה הרחבת השת"פ עם אנשי מקצוע מדיספלינות אחרות של עיצוב – תעשייתי, טקסטיל, אמנות וכו'.

טכניקה:

צוות המחקר עבד על פיתוח קטלוג לימודי שאפשר למשתתפים להכיר שיטות עבודה שונות עם החומרים .הקטלוג הכיל תובנות משנים קודמות ומניסויים שנערכו ע"י המארגנים. בבתי"ס בפריז נערכו סדנאות שחקרו את העקרונות הללו וסייעו בבניית אבי טיפוס ובהפקת לקחים שהועלו לפורום הסדנא לרווחת כלל המשתתפים באשר הם . "העיר מתממשת ע"י פעולת חשיבה משותפת של קבוצה אנושית. העיר האוורירית, יוצרת דיאלוג עירוני קליל שעצמתו ועמימותו הם אירוע מכונן. "העיר הנושמת, נגזר עליה להיעלם, טבע קיקיוניותה הוא הקסום בה".

סרטון המתאר את תהליך ההקמה:

תגובות