• דיזינגוף סנטר - תל אביב 1

  דיזינגוף סנטר – תל אביב

  199
 • מודל סקצ'אפ של חיפה 2

  מודל סקצ'אפ של חיפה

  280 140 מבצע!
 • מודל סקצ'אפ של ירושלים 3

  מודל סקצ'אפ של ירושלים

  280 140 מבצע!
 • מודל סקצ'אפ של פארק החורשות 4

  מודל סקצ'אפ של פארק החורשות

  140 70 מבצע!
 • מודל סקצ'אפ של שדרות רוטשילד 5

  מודל סקצ'אפ של שדרות רוטשילד

  160 80 מבצע!
 • מודל סקצ'אפ של שכונת התקוה בתל אביב 6

  מודל סקצ'אפ של שכונת התקוה בתל אביב

  120 80 מבצע!
 • מודל סקצ'אפ של תל אביב 7

  מודל סקצ'אפ של תל אביב

  280 140 מבצע!