#101334
מאיר דודמאיר דוד
משתתף

שאלה.הגדרתי שמים ובמודל נראה שמים ועננים אך בתמונה בפועל לאחמענה ל־שמים לא מופיע בתמונה.כן מופיע במודל 1ר ששמרתיננ רינדור של תמונה הוצג לי ללא שמים .מצורף התמונה