#52818
davidyahalom
מנחה
Offline
Topics: 2
Replies: 459
Been thanked: 5 times

תבחר אחד מקווי המידה
קליק ימני
select similar
כל קווי המידה מאותו הסוג ומאותה השכבה ייבחרו. קוים מיותרים ניתן להסיר ע"י לחיצה על שיפט + חלון בחירה .