#48571
Tri-d
משתתף
Offline
Topics: 1
Replies: 61
Been thanked: 0 times

את מדברת על תיקיית הפלאגינים של הRB?

טכנית אין לך מה לחפש בה
את מתקינה הכל בקובץ RBZ מתוך התוכנה

נניח לצורך העניין שאת כן צריכה אותה
שאגב, ההסתברות שאת צריכה אותה היא 0.00001 אחוז 😉
אז אין דבר כזה שאין לך אותה, אחרת לא היו לך פלאגינים בסקטצ'אפ
יכול להיות שאת נכנסת לתיקיית המשתמש הלא נכונה ולכן לא רואה אותה.

את יכולה לחפש במחשב su_sandbox לדוגמה
המיקום של הקובץ su_sandbox.rb זה המיקום של התיקייה המדוברת
ששוב באמת שאין לך מה לחפש בה