#47589
אלמוני

מכיר את אופצית ה"סרטון" אשר התמונה מתעכבת שניה..
אני מתכוון שאם אני רוצה לייצא את התמונות אל מחוץ לסקצאפ כדי לשלוח ללקוח..
חשבתי שיש פקודה שמאפשר לייצא את כל המבטים שבחרתי בפעולה אחת.. אבל כנראה שאין,

תודה בכל זאת 🙂