#47292
אלמוני

להבנת מה?
אני יודעת כבר לעבוד למה אני צריכה אותו?
לא ענית לי מה זה emessive