#46904
אלמוני

אין עדיין כמעט כלום בקוד.
את האורך הכולל של הקו אני מצליח לקבל – כמו שאפשר לראות בצילום מסך,
אבל אני מעוניין לקבל רק את אורך המקטע שבין 2 הנקודות שאותם הצבתי באופן שרירותי על גבי הקו.

תודה רבה