#48819
Stuff
משתתף
Offline
Topics: 10
Replies: 1223
Been thanked: 0 times

את יכולה לעשות את כל העמודים כבלוק
שיחזור בכל קומה
ולהשתמש ב XCLIP
כדי להסתיר עמודים שלא חוזרים על עצמם בחלק מהקומות.