#100226
ברוךברוך
משתתף

עדיין לא הולך עם שום קומפוננט.

אולי משהו בהגדרות של התוכנה?