#100370

אולי זה דרך OPTIONS ? היתה לי פעם תקלה כזאת ולא זוכרת איך סידרתי…מענה ל־נעלם תפריט פקודות – גישה דרך העכבר 1