#100416

תודה רבה רבה עומרי,

בינתיים קרס לי המחשב…(בעיה בדיסק הפעלה) !!!

ברגע שיתקנו, אנסה את ההסבר של דוד ואעדכן.