#100417

תודה עמרי!

ובנוגע לספר – האם יש שוני בינו לבין הקורס אונלייון מבחינת חומר הלימוד.

תודה!