#100506
AvatarOhadsas
משתתף
Offline
Topics: 14
Replies: 8
Been thanked: 0 times

מתרגל את השיעורי בית שלמדנו בקורס נגמר לי ה30 יום של הניסיוני פשוט

 

אפשר לקבל את ההסבר מה ההבל בין הפרו למאק?

ומה אני צריך