#100764
Avatarיוני איפרגן
משתתף
Offline
Topics: 20
Replies: 9
Been thanked: 0 times

ההזתי את כל המפלסים כלפי הנקודה אבל היו מלא דברים שנשארו במפלס הקודם וזה יצר בלאגן

בפרוייקט

האם שייך להזיז את נקודת הבסיס בדרך כל שהיא לכיוון הפרוייקט ?