#101281
אלי שוקרי - איש הרויטאלי שוקרי – איש הרויט
מנחה
Offline
Topics: 6
Replies: 154
Been thanked: 0 times

היי יונתן,

תבחר בקו שמציג את המספור, ובתפריט ה PROPERTIES תראה את כל ההגדרות שאפשר לשנות