#101400

כפי הנראה אני עושה משהו לא נכון בהורדה, לא מצליחה למצוא את כל הקומפוננטים שביצעתי להם המרה