#101522
haranzaharanza
משתתף

מבחינת קומפוזיציה הכל נראה חתוך- גם השולחן והכסאות גם החלון הימני וגם החלון במרכז.

הגוונים בהדמיה מתאימים אחד לשני, אולי הייתי נותן חומר אחר לפרופילים של החלונות.

בתפר שבין הקיר לרצפה יש מן שקע לא ברור, זה בכוונה?

להדמיה ראשונה זה מעולה, בהצלחה!