#101564
AvatarTomsky
משתתף

נגיד אני רוצה לשים כסא ושהוא יגע בצורה מדוייקת ברצפה

באמצעות MOVE אני מתחיל להזיז, לאחר מכן אם אני רוצה לעשות עם ציר מסויים אני כבר יודע שאני יכול להשתמש בחיצים. אבל כיצד עושים שהיא ישב בצורה מדוייקת על הרצפה למשל?