#101718

1-5 זה "חוזק החומר"

1 – הכי "חזק"

5- הכי "חלש"

דוגמה

1- בטון

2- בלוק

3 – בידוד

4 – גמר גבס

5- גמר צבע

הגדרות חומר עצמו נמצאות בפתריט הגדרת החומר

החוזק שלו הוא בהגדרת החומרים בקיר עצמו