#101733
Noy7Noy7
משתתף

ראיתי , תודה רבה ,

משהו מוזר אני לא מצליחה למחוק את האבן הגדולה הזאתי היא עדיין יוצאת ברינדור ,

יש אופציה אולי למחוק את כל הסקאטרים שיש לי במודל ?