#101800
מיק
מיק
משתתף

כן ,אבל האם יש משפחה שעושה את זה?