#101886
עמרי רון
עמרי רון
מנהל האתר

אפשר לגשת להגדרת הקיצורים

ולבדוק שזה הקיצור לפקודת SELECT