#101981
Avatarאיתי יאיש
משתתף

תודה רבה!!

עשיתי את זה בדרך קצת שונה בסופו של דבר

 

דגימת החומר בסקצ'אפ —> עריכת החומר בexternal editor —-> שמירה מחדש בתיקייה במחשב——>קישור למפת DIFFUSE