#102066

שלום

מעלה את ההדמיות שעשיתי לאחר שיעור 2 – יום ולילה

הדמיית יום

הדמית לילה