#102168
cohenyoscohenyos
משתתף

בוקר טוב עומרי ראיתי את הסרטון נראה מרשים אבל אני רוצה לדעת האם הפלאגין מסוגל לעשות גג כמו שעשית? אני צריך גם לעשות שלד גג לאחר מכן בפקודה שמיועדת לכך