#102226
cohenyoscohenyos
משתתף

טוב אבל מה עושים במקרה כזה כאשר מופיעה התרעה כזאת? מה עליי לבחור? עוד דבר בתוסף שיש לי 1001bit בחוברת יש הסבר רק על חלק מהפקודות לגבי השאר אין לי הסבר על הפקודות באותו תוסף האם יש לך דף כזה שמסביר חלק מהפקודות שלא מופיעות בחוברת? תודה