#102438

סליחה , לא שמתי לב וניסיתי את הלאסו הרגיל במקום את הפוליגונאל

איתי