#102529
cohenyoscohenyos
משתתף

שלום עומרי ניסיתי לעשות קיר טיפוס כמו שעשית אך ללא הצלחה, על הקיר עשיתי משולשים וניסיתי למשוך אך רק המשולשים יצאו פשוט לא דבוקים לקיר מה עושים? איך הצלחת למשוך את הצורות כשהן דבוקות לקיר?