#102563
Avataringa
משתתף

עם הספר של VRAY 3,

לא קשור לפנים וחוץ, חשבתי שכמו שהיה בעבר הגדרות מוכנות שאפשר לטעון את הקובצי VSPOT מהתיקייה לכל מיני אפשרויות … חסכון בזמן +עצלנות 🙂