#103029

 

אז אם הוא מותקן אני לא אמורה לראות אותו תחת הרשימה שלextensions?מענה ל־בעיה בטעינת קבצים 1ons?