#105091
Avatarm.m.
משתתף

במשבצת העליונה מילאתי בצבע ירוק ורואים את העציץ מאחורי הצבע במשבצת השנייה לחצתי פעמים וזה נהיה יותר אטום וכן הלאה

 

מענה ל־כלי המילוי בפוטו שופ נהיה לי שקוף 1