#105095
Avatarm.m.
משתתף

תודה על המענה המהיר, בOPACITY כמו שהראית בעמ' 36 מסומן לי 100% והבעיה היא לאו דוקא בשכבה ספציפית אלא בכל השכבות. כל דבר שאני ממלא נהיה לי שקוף חלקית אני רוצה שיתמלא לגמרי אטום