#105316
יעליעל
משתתף

איפה אני שולטת על העוצמה?

הוא מביא לי את זה מאד חלש