#105334
מתיאסמתיאס
משתתף

<p style="text-align: left;">אני לא מגיע ל purge unused בגלל הוא נעצר ברגע שאני לוחץ על In Model.</p>
איך אני יכול להגיע לקובץ ב-explorer של In Model בשבעל למחוק קומפוננטים שם? מה הנתיב?