#105428
רחל ררחל ר
משתתף

תנסה לבצע את הפקודה בשילוב עם cntl