#105435
Yisrael
משתתף
Offline
Topics: 84
Replies: 132
Been thanked: 0 times

תודה רבה.

עכשיו אני חושב אולי זה נובע מבעיה אחרת שכשאני יוצר את המלבן לפי הזנת נתונים הוא יוצר את המלבן רק לפי אחד מהנתונים שהזנתי (או אורך או רוחב) ואילו הפאה האחרת הוא יוצר לפי כמה שהארכתי עם העכבר ,

זה לא נותן לי את 2 הפיאות לפי הנתונים שהזנתי,

לדוגמא :הזנתי 105.200 האו נותן לי פאה אחת 105 (או 200) ופאה שניה לפי גודל שהזזתי את המלבן עם העכבר לפני זה,