#105587

כן ואז נפתח לי השכבות בסרגל בצל לא העליון