#105608
רחל ררחל ר
משתתף

כן. ברור. לא התכוונתי לקווים עצמם.

התכוונתי לחיבור נקי בין טקסטורה אחת לשניה.

זו אמנם אותה טקסטורה (חיפוי אבן), אך מונחת בנפרד על הקיר החיצוני, ובנפרד על הדופן החיצונית של הריצפה.

ואז נדרש מן הסתם לדאוג לחיבור נקי ביניהן.

האם לעשות זאת בעזרת TEXTURE POSITION?

האם בשיטה אחרת?