#105829
יעליעל
משתתף

תודה.

אני מרנדרת סימנה והצד שאמור להיות בצל ע"פ סקצאפ יוצא מוכתב,

יש לזה הסבר?