#107295
יונתן קיונתן ק
משתתף

תעשה טבלת שטחים, "Schedules ares" (כנ"ל אם תירצה לעשות זאת לגבי Room)

שם זה ירכז לך את כל תאי השטח.

משם תוכל למחוק או לחילופין ללחוץ על האופציה של Highlight in model כדי להבין איפה זה במרחב של הפרוייקט. (מצרף תמונהHighlight in model)