#107702
TAMAR FTAMAR F
משתתף
Offline
Topics: 18
Replies: 37
Been thanked: 0 times

האם עדיף לוותר על מיקום השמש-במצב כזה של התאמה אופקית בלבד-בשביל עננות יפה יותר? (מציינת שהבניין לא חשוף ישירות לשמש אלא מוסתר ע"י בניניי הסביבה)

מצרפת את האפשרויות:

ע"פ ההתאמה של השמש:

ללא בניני הסביבה:

עם בניני הסביבה:

בסיבוב של 45 מעלות: (עננים יפים יותר)

בסיבוב של 280 מעלות: