#116417
david leah
משתתף
Offline
Topics: 2
Replies: 2
Been thanked: 0 times

תודה רבה!

אותי למדו שאם אני רוצה ליצור לחומר חלוקה- אני צריכה להוסיף לחומר מפה של באמפ ולבחור שם את האופציה של גרידים.

השאלה שלי-אם קיים כבר מפת מאמפ לחומר. איך אפשר להוסיף עוד מפה.

לדוג' חומר של עץ. לקחתי חומר בלי חלוקות ואני רוצה ליצור לו חלוקה. א"א להוסיף לו באמפ כי כבר קיים לו. אז איך אני אצור לו חלוקה?

תודה רבה!!