#117074
hanit
משתתף
Offline
Topics: 3
Replies: 2
Been thanked: 0 times

מצרפת צילומי מסך.

קצת קשה להסביר בצילומי מסך. אם היתה דרך להעביר וידאו, היה קל יותר להראות, שאחרי שאני מושכת באחת מנקודות האחיזה ומגדילה את החלון, לוחצת בלחצן שמאלי בעכבר לסיום הפעולה והחלון חוזר לגודל הראשוני שלו ולא מתבצעת הגדלה.