#120729
adinaraviv
משתתף
Offline
Topics: 4
Replies: 1
Been thanked: 0 times

הסתדר, תודה רבה!

יש לי עוד שאלה 🙂

אני בשיעור של מיקום חלונות ודלתות, אני מנסה לשמור בתיקיית הקומפוננטים שלי את הדלת עם הידית העגולה, אני נותנת שם וכאשר אני לוחצת save שום דבר לא קורה. ניסיתי לפתוח את התיקיה ולראות אם בכל זאת זה שמר את הדלת והתיקיה ריקה.