#91326
Avatarvalerie25
משתתף

1.ויריי 3.4 לריינו 5.

2.ככל הנראה רק במודל ספציפי.

3.כן נסיתי , וזה מסרב לרנדר.

צירפתי צילום מסך, ככה הוא נמצא באופן תמידי במצב של ב0 אחוז.

 

מענה ל־ויריי בריינו אינו מרנדר 1