#91380
יעליעל
משתתף

אני לא מגיעה לתוצאה הרצויה.

אין כאן נושא של שעה ו/או גוון כלשהו?

רק ADRI וIRO?

עד כמה יכולה ה-IRO להגיע?