#91842

הוספתי את האפקט תגיד לי מה אתה חושבמענה ל־תמונה תרגול שיעור 3 1