#91981
גל גרברגל גרבר
משתתף

הי

את צריכה להכנס לRENDER OUTPUT ולהזיז את לשונית הSAFE FRAME כמצורף בתמונה

איזה חומרים? איזה רשתות שיתוף?מענה ל־שוליים שחורים וחוסר אפשרות להוריד חומרים 1