#92277

עבדתי בדיוק עפ"י ההוראות – עם קובץ PNG ובכל זאת נוצר צל מרובע .

רצ"ב גזירת מסך .

מענה ל־ביטול צל ביצירת קומפוננט שתמיד פונה למצלמה 1

בתודה

איתי